Company News

Home - 招贤纳士

08/24
招聘岗位:督办
08/24
招聘岗位:车间主任/副主任
08/24
招聘岗位:QC总监
08/24
招聘岗位:QA总监
08/24
招聘岗位:技术总监
08/24
招聘岗位:生产副总
08/24
招聘岗位:质量副总
08/24
招聘岗位:生产车间一线操作工